Tribal Wars Stats: Pasaulis 8: Rankings

Name Tribe Rank Score Attack rank Attack score Defense rank Defense score
nerutis666 ANON 1 38,558,472 11 7,231,529 1 31,326,943
saulenasas PRO 2 38,223,668 2 23,163,102 4 15,060,566
Sniego letenėlės PRO 3 37,564,624 1 26,534,337 7 11,030,287
Liūtc PRO 4 34,905,241 4 21,009,006 5 13,896,235
Ziaurus111 PRO 5 28,148,595 9 8,439,863 2 19,708,732
zedL PRO 6 26,806,769 3 21,919,212 13 4,887,557
Lyderis PRO 7 22,333,882 5 20,195,337 22 2,138,545
zyle ANON 8 20,118,745 17 3,626,009 3 16,492,736
qwertyu GOLOD 9 15,059,262 24 2,590,741 6 12,468,521
antulis29 PRO 10 13,698,470 13 6,708,351 10 6,990,119
liuxx88 ANON 11 12,756,839 15 4,795,033 8 7,961,806
sarmatas PRO 12 12,532,263 7 10,292,082 19 2,240,181
Piktas Teroristas PRO 13 12,421,581 6 10,298,882 23 2,122,699
Gector PRO 14 11,254,093 8 10,201,378 43 1,052,715
ponas bynas PRO 15 10,601,790 12 7,164,482 14 3,437,308
marixisdna None 16 10,283,628 20 3,259,304 9 7,024,324
Gaurai PRO 17 9,680,175 10 8,202,680 35 1,477,495
geresnis ANON 18 7,413,219 40 1,183,861 11 6,229,358
sloinikas PRO 19 7,029,789 14 6,205,014 53 824,775
anami ANON 20 6,667,445 29 1,711,257 12 4,956,188
Next page
Rank:
Search:

2018-12-12 21:55:14 EET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272